header banner
Default

Storbanker afviser kunders bitcoin-gevinster


Danske bankkunder skal ikke tage for givet, at deres gevinster på kryptovalutaer kan tages hjem til Danmark.

Værdien af den digitale valuta bitcoin er eksploderet i år og har dermed givet de danskere, der har investeret i den såkaldte kryptovaluta, enorme gevinster på papiret.

Bitcoins er en digital valuta.

Der er ingen central administration for Bitcoins, hvor du kan ombytte til en valuta, du kender. Derfor har Bitcoins ingen værdi uden for den digitale verden.

Bitcoins bliver handlet på børser, og udbud og efterspørgsel afgør værdien.

Man kan opdele Bitcoins i mindre dele. Den mindste værdi kaldes en Satoshi og svarer til en hundrede milliontedel af en Bitcoin.

En Bitcoin har medio december 2017 en værdi på omkring 16.500 dollars.

Der bliver løbende skabt flere Bitcoins. Den øvre grænse er 21 millioner, som forventes at nå i år 2150.

Kilde: Dansk Bitcoin Forening

Skulle man i starten af året have været så forudseende at købe en enkelt bitcoin, kan man i dag glæde sig over en værdistigning på knap 11.500 dollar eller 72.000 danske kroner. Den gevinst kan dog vise sig vanskelig at hente hjem til privatøkonomien afhængig af, hvilken bank man er kunde i.

I dagens udgave af Børsen fortæller både Danske Bank, Nordea og Jyske Bank – landets suverænt største banker – at de umiddelbart ikke er klar til at tage imod bitcoin-fortjenester.

- Bitcoinsystemet er designet, så folk kan forblive anonyme, og det virker bare ikke for en bank, siger Lars Sjögreen, der er chef for Transaction Banking i Danske Bank, til Børsen.

Kritik for lyssky handler

VIDEO:

Bitcoins har fra starten været kritiseret fra flere sider for at kunne bruges til lyssky handler med alt fra narko til hvidvask af penge. Det har der også i årenes løb været flere eksempler på.

På den anden side mener bitcoin-tilhængerne, at valutaen er den mest gennemsigtige måde at lave betalinger på, da alle transaktioner med bitcoins er offentligt tilgængelige.

Det hænger sammen med den teknologi, som bitcoin er baseret på, de såkaldte blockchains. Dog har der været det problem, at selvom oplysningerne om brugen af hver enkelt bitcoin i princippet er offentligt tilgængelige, er de ikke nødvendigvis lettilgængelige og dermed nemme for bankerne at overvåge.

Stiller trælse spørgsmål

VIDEO:

Og spørger man bankerne, er det netop problemet med at overskue, hvad de enkelte bitcoins er blevet brugt til, der afholder dem fra at modtage de eventuelle gevinster, bankkunderne måtte have fået fra køb og salg af bitcoins.

Vi ville komme til at stille en masse trælse spørgsmål, for det skal vi

Erik Gadeberg, Jyske Bank

Hvidvaskreglerne er kun blevet mere strikse gennem de seneste år, og det har gjort det endnu sværere at håndtere en størrelse som bitcoin, lyder det fra Jyske Bank. Derfor er der stor sandsynlighed for, at en kunde i Jyske Bank vil gå forgæves, hvis han prøver at hive sin bitcoin-gevinst hjem til sin bankkonto.

- Vi ville komme til at stille en masse trælse spørgsmål, for det skal vi. Hvidvaskreglerne er meget omfattende, og vi har pligt til at sikre os, hvor de penge kommer fra, så det er ikke sikkert, at vi vil kunne tage imod en gevinst fra bitcoins, siger Erik Gadeberg, kapitalmarkedsdirektør i Jyske Bank, til TV 2.

Finanstilsynet advarer

VIDEO:

Udover vanskelighederne med at hjemtage bitcoin-gevinster er der visse faldgruber forbundet med at eje bitcoins. Sådan lyder advarslen fra Finanstilsynet, der i løbet af de seneste uger igen har været ude og advare mod at indlade sig på bitcoin-investeringer.

Ifølge tilsynsmyndighederne skal man som forbruger være opmærksom på, at bitcoins er helt uden for myndighedernes rækkevidde, så hvis man eksempelvis mister sine bitcoins på grund af et hackerangreb eller simpelthen mister adgangen til de digitale bankbokse, hvor man kan opbevare bitcoins, så er der ingen hjælp at hente.

Som bruger og køber af bitcoins skal man ifølge Finanstilsynet desuden være klar over, at man ikke nødvendigvis kan veksle bitcoins til anden valuta eller være sikker på, hvilke skatter og afgifter der vil ramme bitcoins.

Fortsætter med raketfart

VIDEO:

Alt imens de største banker holder sig forsigtigt afvisende over for kryptovalutaer, fortsætter bitcoin sin himmelflugt. I det seneste døgn er valutaen steget med næsten syv procent, og den nærmer sig endnu en rekordkurs, denne gang på 12.500 dollar.

Og er man dansk bankkunde og ønsker at stige af Bitcoin-raketten, før den eventuelt imploderer, er der hjælpe at hente i andre af landets banker.

Ifølge Børsen er bankerne Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Saxo Bank mere åbne for at tage imod bitcoins.

Sources


Article information

Author: Michael Ryan

Last Updated: 1704418082

Views: 1355

Rating: 3.7 / 5 (50 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Ryan

Birthday: 1935-01-14

Address: Unit 6271 Box 1341, DPO AP 58410

Phone: +4892321848680640

Job: Surveyor

Hobby: Knitting, Geocaching, DIY Electronics, Hiking, Origami, Aquarium Keeping, Hiking

Introduction: My name is Michael Ryan, I am a unyielding, persistent, rich, courageous, vivid, valuable, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.